•   اگر چه پروژه‌ ۲۵ توانست تا حدود زیادی نیاز کاربران طیف امنیت عمومی و آژانس‌های دولتی خدمات شهری را پوشش دهد ولی در مدت زمان کوتاهی روش‌های پیشرفته‌ دیگری ظهور یافتند. یکی از استاندارد‌های برجسته‌ این روش‌ها در اروپا به نام تترا و جایگزینی برای سیستم‌های قدیمی و آنالوگ می‌باشد. تترا به معنی “استاندارد اروپایی رادیو‌های […]

    ادامه مطلب

  • افزایش رشد سریع جمعیت استفاده کنندگان از ارتباطات رادیویی(بی سیم) و تعداد شبکه های رادیویی در محل (شهرها)، نیاز به توسعه جغرافیایی برای پوشش رادیویی و استفاده از سرویس ها و قابلیت های جدید ارسال صوت و دیتا، روی بستر این گونه ارتباطات و ناکارا بودن ارتباطات بی سیمی مرسوم برای پاسخگویی به این گونه […]

    ادامه مطلب