تلفن

21-88141831 98+

فکس

21-88141832 98+

ایمیل

آدرس

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، بن بست حقانی(پنجم)، پلاک 9، طبقه سوم شرقی

پشتیبانی و خدمات پس از فروش :

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، بن بست حقانی(پنجم)، پلاک 9، طبقه چهارم غربی